Conversatie beginnen

Certificaten dedicated Wi-Fi

Sommige apparaten en/of beheerders dienen de certificaten van de dedicated Wi-Fi server toe te staan. Volg onderstaande stappen of stuur deze pagina door naar uw IT beheerder voor verdere afhandeling. Uw IT beheerder kan zorgen voor automatische distributie naar alle computers in uw organisatie. Het is mogelijk dat u niet zonder uw IT beheerder de onderstaande stappen uit kan voeren.

Certificaten installeren op de computer

Download de bestanden onderaan deze pagina.

Open het certificaat en klik op de knop Certificaat installeren...

Doorloop de wizard en kies voor onderstaande opties:

Lokale computer


Selecteer Automatisch het certificaatarchief selecteren op basis van het type certificaat

Selecteer Next / Volgende

Selecteer Finish / Voltooien


Als het goed is staat het venster van het certificaat nog open. Selecteer nu nogmaals Install Certificate / Certificaat installeren

Selecteer nogmaals Local Machine / Lokale computer


Selecteer Place all certificates in the following store / Alle certificaten in het onderstaande archief opslaan en klik hierna op Bladeren.... / Browse...


Selecteer Trusted root certification Authorities / Vertrouwde basiscertificeringsinstanties


Selecteer hierna OK

Selecteer hierna Next / Volgende

Selecteer Finish / VoltooienHierna zijn de certificaten geïnstalleerd en kan er gebruikt gemaakt worden van de Dedicated Wi-Fidiensten!

Certificaten zijn geldig tot 19-09-2022 dus de diensten zullen een lange tijd op deze manier blijven werken!

BlackGATE_Dedicated_WIFI_2.zip

  1. 1 KB
  2. Bekijken
  3. Downloaden
Bestanden kiezen of sleep bestanden hierheen
Was dit artikel nuttig?
Ja
Nee
  1. Mike Cinjee

  2. Geplaatst
  3. Geüpdatet

Opmerkingen